منو

کتاب من به اصرار کلمات ایستاده ام اثر رحمت اله برمکی نشر خوزان

10056962

25,000 تومان

توضیح

نمونه شعر:


کیفر خواست


همه دارایی من یک چمدان کلمه است

با اولین سطر سروده

قصد رفتن داشتم

پرانتز بسته

پشت جمله معترضه به دام افتادیم

شاعر محکومی که

خودش مدعی العموم است

و برای سرودن متن آخرین دفاعیه

با هیات منصفه مشورت کند

-این سطر ها ایهام دارد عالیجناب

-اعتراض وارد نیست

لطفا ،قیام نکنید

مخاطبین

با چند درجه تخفیف آزاد می شوند

جایگاه شهود خالیست

کتاب سوگند را برده اند

من به اصرار کلمات ایستاده ام

وتا صدور حکم قطعی

به حرفهای تازه تری فکر می کنم.


رحمت اله برمکی

نظرات کاربران

نوشتن نقد و نظر